APK

APK is de afkorting van Algemene Periodieke Keuring. Dit is een keuring die wettelijk verplicht is in Europa. Voertuigen die één of enkele jaren oud zijn moeten jaarlijks worden gekeurd. Tijdens de keuring wordt er gelet op de verkeersveiligheid en de bescherming van het milieu.

Autokeuring

Wanneer moet een auto APK worden gekeurd?

Een nieuw toegelaten personen- of bedrijfsauto hoeft niet direct na een jaar te worden gekeurd. In het keuringsschema van het RDW staat aangegeven wanneer de eerste keuring moet worden uitgevoerd. Nadat het voertuig de eerste keuring of  meerdere keuringen heeft gehad, komt de  vervaldatum van de APK-keuring op het APK-keuringsrapport te staan. Ook kan met de RDW kentekencheck worden gecontroleerd wanneer de vervaldatum van de APK is. Op die datum moet de auto opnieuw zijn gekeurd. Het is mogelijk om  een voertuig vóór de APK-vervaldatum  opnieuw te laten keuren. Als dit binnen twee  maanden voor de vervaldatum wordt  gedaan, blijft de vervaldatum van de nieuwe keuring hetzelfde plus één of twee jaar. Wordt de APK eerder uitgevoerd dan twee maanden voor de APK-vervaldatum? In dat  geval is de nieuwe vervaldatum bij  goedkeuring gelijk aan de datum van de keuring plus één of twee jaar.

Hoe wordt een APK-keuring uitgevoerd?

APK-keuringen in Nederland worden  uitgevoerd door APK-bedrijven die door het  RDW zijn erkend. De auto wordt gekeurd  door een APK-keurmeester. Na de keuring wordt er een keuringsrapport afgegeven  waarin staat aangegeven of de auto is  goedgekeurd of afgekeurd. De kosten van de keuring kunnen per bedrijf verschillen,  aangezien hier geen vaste afspraken over  zijn gemaakt. Het is ook mogelijk om een  APK-keuring voor zowel lichte als zware  voertuigen te laten uitvoeren in België en  Spanje. In Spanje geldt dit alleen niet voor   taxi’s. De adressen waar het voertuig in deze landen kan worden gekeurd kunnen worden opgevraagd bij het RDW.
Wat staat er in het APK-keuringsrapport?

Nadat de keuring is uitgevoerd, wordt er een  APK-keuringsrapport afgegeven. Dit rapport  wordt zowel bij goedkeuring als bij afkeuring  van het voertuig aan de  bestuurder van de auto overgedragen. Bij  goedkeuring staat hier de vervaldatum van  de huidige keuring op vermeld. Bij afkeuring  staan de afkeurpunten op het rapport  vermeld. Indien het voertuig is afgekeurd,  mag het niet meer de openbare weg op. Pas  zodra de afkeurpunten zijn hersteld en het  voertuig is goedgekeurd, is het rijden in het  voertuig op de openbare weg weer  toegestaan. Het keuringsrapport wordt door  de APK-keurmeester voorzien van reparatie-  en adviespunten, als dit nodig is. Dit zijn  punten die binnenkort moeten worden  gerepareerd of vervangen, maar die op dit moment nog niet tot APK-afkeur leiden.

Is het mogelijk om te rijden zonder geldige APK?

In een auto zonder geldige APK mag niet worden gereden. Hier kan de politie of het RDW een boete voor uitschrijven. Het RDW  controleert hier regelmatig op door middel  van steekproeven. Bij betrokkenheid bij een  ongeval kan het voorkomen dat de  verzekeraar bij een niet goedgekeurd voertuig geen geld uitbetaalt. Is de auto  afgekeurd en is de APK-vervaldatum van de  vorige keuring nog niet verlopen? In dat  geval mag er ook niet met de auto op de  openbare weg worden gereden. Er is uit de  keuring namelijk gebleken dat het voertuig  niet voldoet aan de technische eisen waaraan het wel moet voldoen.
Is een auto na een goedgekeurde APK het komende jaar veilig?

Een goedgekeurde APK betekent niet direct  dat de auto het komende jaar veilig is. De  APK Is namelijk slechts een momentopname.  Op het moment van de keuring is de auto  veilig, maar dit geeft geen garantie voor de  toekomst. Het blijft dus belangrijk om de  auto regelmatig te laten controleren en goed  te onderhouden.APK

Autokeuring APK

Lees meer over de autokeuring APK.

Rdw Keuring

Lees meer over een andere RDW keuring.

Bovag Garantie

Lees meer over de Bovag garantie.